Curriculum Vitae

· Faglige kurser- og efteruddannelse som psykolog, coach og supervisor
· Sorgdiagnosen i ICD-11. Dansk Psykolog Forening – 29. oktober 2018.
· Skolefobi/skolevægring og PDA(Pathological Demand Avoidance) Dansk Psykolog Forening – 25. oktober 2018.
· Personlighedsforstyrrelser i ICD-11. Dansk Psykolog Forening – 24. oktober 2018.
·  Opfølgningsdag – Psykologisk behandling af problematisk vrede hos voksne – i et kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv. Dansk Psykolog Forening – 5. oktober 2016.
·  Psykologisk behandling af problematisk vrede hos voksne – Ved Dansk Psykolog Forening – 4. og 5. april 2016.
· PPR psykologer i aktørpositioner – Fredericia – v. Benedicte Schilling – 28. oktober 2015.
·  Undervisingspædagogik – Dansk Psykologisk Forening. 17.-18.juni 2015.
·  Psykoterapeutisk behandling – Valg af interventionsformer. Psykiatrien Region Syddanmark. 4. og 5. juni 2015.
 Treating Personality Disorders. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 8. Maj 2015.
·  SCID-II Kursus. Region Nordjylland. Psykiatrien. 4.-5. februar 2015.
· DIT-Instituttet – Dynamisk Interpersonel Terapi – 22.-25. sept. 2014.
· 2 nordiske konference om mentalisering og mentaliseringsbaseret terapier. 22.-23. maj 2014.
· Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til pædagogisk praksis. 11. nov 2013. PPF
· Psykoterapi i senmoderniteten – en mentaliseringsbaseret forståelse. 25 maj 2012 DPSP
· Master Class in Metagognitive Therapy. 10. april 2012. University of Copenhagen
· Mentalisering og selvsammenhæng. 7. okt. 2011 DPSP
· The Transforming Power of Affect. Emotion-Focused Psyhotherapy. 29 okt. 2010. DPSP
· Schema Therapy for personality disorders. Dr. Jeffrey Young, den 12. og 13. november. 2009
· The Transforming Power of Affect. Med Ph.D. Professor Leslie Greenberg. Dansk psykoterapeutisk selskab for psykologer, fredag den 29. oktober 2010.
· Integrated Mental Training for Sport and Life med Ph.D. Lars-Eric Unerståhl, Sverige, 23 – 24 oktober 2009.
· Skema terapi – teori og klinisk anvendelse; SAKT, 11. og 12. september 2009.
· Behandling af tilknytningsforstyrrede børn; Susan Hart & Rikke Schwarts, april 2009.
· Hjernevidenskab og Coaching. Selskab for evidensbaseret coaching, december 2008.
· At forstå sig selv udefra og se andre indefra – Prof. Dr. med. Finn Skårderud, oktober 2008.
· Tilknytning & Mentalisering – DPSP, september 2008.
· Psykofarmakologi – så psykologen tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi. Dansk Psykoterapeutiske selskab for psykologer, februar 2008.
· Kognitiv Mindfulness Meditation. Dansk Psykoterapeutisk selskab for psykologer, februar 2008.
· Den psykologiske undersøgelse, “At sikre at psykolgen kan foretage metodisk forsvarlig udredning af børn og unge med psykiske forstyrrelser”. 36 timer. Dansk psykologisk Forening, 2008.
· Forskningsmetodologi, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, okt. & nov. 2007.
· Psykoterapi med den kronisk suicidale multi-problem klient – Kirk D. Strosahl; SAKT, 27. og 28. august 2007.
· Imago Relationsterapi, Jysk Fobiskole, den 7. maj.
· Psyke og soma – tanke og handling – 25. -til 27. september 2007. Vingsted 2007 for psykologer.
· Neuroaffektiv udvikling og relationsbehandling i psykiatrien – 11. og 12. juni 2007 med Susan Hart.
· “Om psykologiske undersøgelser”, Pædagogisk Psykologisk Sektion under Dansk Psykologisk Forening, 26. oktober 2006.
· Plasticitet i den intakte og traumatiserede hjerne – skade og rehabilitering; 15. november 2006, med Professor Jesper Mogensen, Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab.
· Kognitiv adfærdsterapi for børn og unge; CBT og Poul Stallard, sep. 2006.
· “Når livet er for svært” – samtale i øjenhøjde med en teenager. Amtscentret for undervisning, 21. september 2006.
· Kursus i lovgivning og etik, Dansk Psykolog Forening – Region Vejle Amt, 15. – og 16. august 2006.
· “Using Acceptance and Commitment Therapy (ACT) with Difficult Clients’”, Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus, Auditoriet Mandag d. 31. juli – tirsdag d. 1. august 2006; SAKT
· Supervision i grupper – en kognitiv adfærdsterapeutisk metode, med Ph.d. og Professor Sheldon Rose, SAKT; 24. april 2006.
· Supervisionskonference – om psykoterapi og oplæring; Alborg Universitet, 17. – 18. januar 2006.
· Inviteret deltager ved: Approaching violence to avoid it: a European educational challenge; marts 2006, Portugal
· Stress hos børn og unge, Institut for kompetenceudvikling, 2. – 3. nov, 2005.
· Tavistock Approaches – design og metoder i organisationsudvikling, 27. – 28. sep. 2005, The Tavistock Institute og Proces Aps
· Angst – fra psykologens synsvinkel. Institut for kompetenceudvikling, 24. – 25. maj 2005.
· Krisestyring – ledelse af bistandsarbejde. Dansk Krise- og Katestrofepsykologisk Selskab, 3. – 4. feb. 2005
· Selvskadende adfærd hos unge kvinder. Institut for kompetenceudvikling, 8. – 9. dec. 2004.
· Nyere stressfænomener og ændringer i work-life balancen; Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, 6. – 7. sep. 2004.
· Børn, Aggression & udvikling af nye færdigheder – SAKT, 20. aug. 2004.
· Trauma and the developing mind (Daniel Siegel) – EMDR-selskabet, 16. juni 2004.
· Intervention i grupper og organisationer. Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, 24. – 26. marts 2004.
· Psykologisk Debriefing. Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, 29. – 30. jan. 2004.
· Den Visionære Skoleledelse – Confex Danmark, 25.-26. nov. 2003.
· Smertebehandling med hypnose – Dansk psykolog Forening, 26 – 27 sep. 2003.
· Konference om børns sorg – Børns Vilkår, 3. sep. 2003.
· Gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos skolebørn (Seminarer I amter og kommuner, 1. sep. 2003).
· Psykopatologi og personlighedsteori – 30 timer Dansk Psykolog Forening, juni 2003.
· Træningskursus i Klinisk hypnose – D.P.F. 25 – 26. jan. 2003.
· Træningskursus i Klinisk hypnose – D.P.F. 21 – 22 sep. 2002.
· The psychology of gene expression in hypnosis D.P.F. 10 – 11 sep. 2002.
· Visualisering og Hypnose – D.P.F. 6. sep. 2002.
· Løsningsfokuseret ledelse med Gale Millar. 27. – 28. maj 2002.
· Supervisions- og træningsgruppe for psykologer 80 timer
· DISPUK, afsluttet dec. 2002.
· Stress og psykisk arbejdsmiljø – få metoder til at skabe trivsel på arbejdspladsen. Confex – Danmark, 6. –7. nov. 2001.
· Forandringsledelse – få succes med forandringer i virksomheden Confex – Danmark, 30. – 31. maj 2001.
· Kursus i anvendelse af WISC-III, D.P.F. april 2001.
· Omsorgssvigt og børnemishandling, ved Kari Killen Psykologisk Forum, 14. – 15. sep. 2000.
Behandling af depression og psykosomatiske tilstande – DPSP, 26 april 2019.
Workshop med Allan Abbass – DPSP, den 27 april 2019.

 

Autorisationer
 Arbejdsmiljøorganisationernes arbejdsmiljøuddannelse  2016-2017
· Neo Pi-R -testbatteri, Dansk Psykologisk Forlag 2008
· Certificeret Kognitiv Coach, ved Irene Oestrich, Chefpsykolog ved Sankt Hans Hospital i Roskilde 2007
· Element A. Center for Ledelse i Danmark 2006
· Autoriseret af psykolognævnet i Socialministeriet 2004
· Godkendt behandler i SAKT for kognitiv terapi: www.sakt.dk 2003
· Godkendt behandler i Psykologfagligt selskab for Klinisk hypnose: www.Webhuset.dk/hypnoterapi 2003
· MBTI autorisation og JTI autorisation ved Center for Ledelse i Danmark 2003 og 2004
· Erhversrettet testning ved Center for Ledelse 2003

 

Igangværende og afsluttede lange efteruddannelser
· Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD-2) Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag.  2015 – 2016
· 3-årig Uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi (Godkendt i Dansk Psykolog Forening i emneområde 12.4.4.2.2 psykodynamisk-psykoanalytisk ramme (voksne) 2013- 2015
· 1-årig uddannelse i Mentaliseringsbaseret terapi i Region Syddanmark 2011- 2012
· Supervision hos Jens Hardy Sørensen,specialist og supervisor i psykoterapi, chefpsykolog på Center for Traume og Tortur-overlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark, samt privatpraktiserende psykolog 2004 – 2015, og fortsat
· Certificeret Kognitiv Coach, ved Irene Oestrich, Chefpsykolog ved Sankt Hans Hospital i Roskilde 2007
· Specialistuddannelse i psykoterapi, under Dansk Psykolog Forening 2006
· Integrationskonsulentuddannelsen ved Probana Danmark og Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006
· Proceslederuddannet ved Probana Danmark
2005
· Master i Professionsudvikling, Danmarks Pædagogiske Universitet(Med) 2004
· Supervisionsuddannelse fra SAKT (Selskab for Adfærds- og Kognitiv terapi) 2004 – 2005
· 1-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi for børn og unge fra SAKT 2002 – 2003
· Procesorienteret Ledelse fra Kempler Institut 2000 – 2001
· Pædagogisk Analysesystem PAS 2000
· Efteruddannelse for ledere fra DPU 1998 – 1999

 

CV på uddannelser – tidligere og nuværende beskæftigelse
· Medstifter af “Institut for Kognitiv Coaching”(WWW.IFCK.DK), sammen med Prof. Irene Oestrich, Arne Nielsson, Ulla Schade og Lars Bo Albrechtsen 2008
· Seminarielektor ved Professionshøjskole University College Syd 2008 – 2108
· Privatpraktiserende psykolog – Autoriseret psykolog (2004) af Socialministeriet 2003
· Lektor ved UC SYD 2001
· Seminarieadjunkt på Haderslev Seminarium 2000
· Kandidateksamen i psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet 2001
· Skoleleder på Fredericia Friskole 1990 – 2000
· Leder af heldagsskole i Ryomgård 1987 – 1990
· Uddannet lærer fra Jelling Seminarium 1987