Profil

bjarne lellek

Mentaliseringsbaseret terapi & Dynamisk korttidsterapi

I klinikken arbejder vi i dag ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Mentalisering er vores måde at forstå og selv og andre og nogle gange kan vores mentalisering svigte os og vi kan ikke tænke og føle helt klart. Vi kan alle mentalisere, men vores mentalisering stimuleres i miljøer hvor der er mulighed for at være såvel uenige og alligevel føle sig elsket og forstået. I terapien eller coachingssituationer arbejdes der med at skabe rum for at udvikle og træne din mentalisering, så du kan spille dig selv og dine omgivelser gode. Din selvrespekt øges når du mentalisere og din mentalisering øger din selvrespekt.I klinikken er dynamisk korttidsterapi en tilgang som bruges i vores samspil med klienten og som understøtter en mentaliserende proces, da den arbejder med de ubevidste følelser som trækker ubevidst angst og forsvar op og er forstyrrende i vores liv på at leve et mere frit, tilknyttet og åbent liv med os selv og andre.

(læs her hvad mentalisering er og hvordan du kan træne det) – fra vores bog; Viljen til sejr. 2.0, s. 168-172. Art People 2011.

Kognitiv terapi og Dynamisk terapi som tilgang der understøtter processen

Der har gennem flere år været et ønske hos mange behandlere om at få en formel videreuddannelse i kognitiv terapi for børn og unge, da kognitiv terapi mere en nogen anden terapeutisk retning har kunnet dokumentere behandlingseffekt over for en række psykiske forstyrrelser hos voksne. Læs mere

One-to-One Coaching

Kognitiv coaching er en ledelses- og arbejdsform, hvor coachen stimulerer og udvikler andre til at udnytte sine personlige ressourcer optimalt. Det er en målrettet og struktureret coachingform, der hjælper mennesker på vej fra godt til bedst muligt. Læs mere

Krisepsykologisk arbejde

Som tilknyttet Krisepsykolog for flere forsikringsselskaber, herunder behandlingsgarantiordninger,- forestår jeg såvel akutte som længerevarende debriefingsopgaver for enkeltpersoner, som kriseinterventionsopgaver i grupper, institutioner og virksomheder. Læs mere
[popupwfancybox group=”GROUP1″]